Skudo

Skudo

Rezultati testiranja na Univerzi v Milanu, oddelek za parazitologijo:

 

TEST "SKUDO" – Elektronska naprava za odganjanje bolh in klopov

 

UNIVERZA V MILANU

 

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

Dokumentacija predstavlja povzetke kliničnih testov, izvedene s strani prof. C. Genchi, na Oddelku za parazitologijo univerze v Milanu. Študije o uporabi elektronskega odgajalca bolh in klopov „SKUDO“ so bile razvrščene v tri skupine psov in sicer:

 

1. skupina – 5 psov brez okužbe s paraziti

2. skupina – 5 psov z majhno okužbo

3. skupina – 15 psov živečih v kletkah in utah, z močno okužbo parazitov

 

Avtor podaja naslednje rezultate:

 

1. skupina: ni bilo poznejših napadov parazitov

2. skupina: 4 od 5 psov so bili brez parazitov 7.dan po uporabi. Peti pes je še vedno kazal znake parazita. Kontrola 9. dne je pokazala, da je pes brez parazitov. Da parazitov ni, je pokazala tudi kontrola 35. dne.

3. skupina: Po 7. dneh uporabe elektronskega odganjalca je naprava uspešno znižala infekcijo s paraziti za približno 70%. Zmanjšanje infekcije je bilo 35. dne približno 97%. V dveh primerih se je 9. dan, zaradi prisotnosti parazitov v okolju, kjer so prebivali psi 3. skupine, ponovno pojavila okužba. Ponovni pregled psov na 15. dan je še vedno pokazal približno 80% - 90% zmanjšanje parazitov.

 

Iz teh testov je razvidno, da je uporaba SKUDO odganjalca v veliko pomoč pri zmanjšanju in odpravljanju parazitov. Naprava je podala zanesljiv rezultat, z hitrim učinkom odganjanja tako pri prvotni kot ponovni infekciji s paraziti.

 

SKUDO je bil na testih s strani psov dobro sprejet, saj niso kazali znakov, da bi jih naprava motila.

 

Nazaj na SKUDO >>